Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

WÓJT GMINY CZEREMCHA  ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 14 /15

Wzór oferty