Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rozwój edukacji to jedno z ważniejszych zadań samorządu. Dnia 10.02.2015r. pomiędzy powiatem hajnowskim a Politechniką Białostocką zawarta została umowa o współpracy. W ramach porozumienia przewidziano szereg atrakcyjnych działań skierowanych do uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat. Wśród nich znaleźć się mają m.in. zajęcia w nowoczesnym laboratorium uczelni, lekcje z wykładowcami akademickimi, udział w kołach naukowych, konkursy przyczyniające się do wzrostu zainteresowania naukami ścisłymi, a także pomoc uczniom uzdolnionym. Młodzi adepci otrzymają duże wsparcie w procesie zdobywania wiedzy, ale wypracowane w ramach porozumienia działania to też doskonała promocja kierunków ścisłych oraz szansa na „zatrzymanie” zdolnej młodzieży w regionie. Mam nadzieję, że podpisane porozumienie zapoczątkuje długą i owocną współpracę na rzecz przyszłości uczniów naszych szkół. Młodzi ludzie są przyszłością naszego powiatu, naszego kraju, stąd troska o ich wykształcenie i jak najlepszy start w życie zawodowe jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Mamy zdolną i ambitną młodzież, cieszę się, że ten potencjał zostanie wykorzystany. Jako mieszkaniec powiatu jestem dumny z tego, że tak nowoczesna uczelnia jest w naszym miasteczku, mało tego – intensywnie się rozwija, czym przyczynia się także do postępu naszego powiatu. Mamy także nadzieję, że objęta programem młodzież zdecyduje się w przyszłości zostać tu, w naszym regionie – stwierdził Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.

czytaj dalej...