MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W CZEREMSZE

W 2014 roku Środowiskowy Klub Sportowy Kolejarz zrealizował projekt pn. "MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W CZEREMSZE Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ  SPORTOWO - REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH"
 
Projekt współfinansowany  ze środków PROW na lata 2007-2013
prow  leder