Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy pt.: „Zakup wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Czeremcha”, Numer ogłoszenia: 48040 - 2015, Znak: GGiOŚ.271.1.2015.IL

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)