Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pt.: "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha”, Numer ogłoszenia: 112820 - 2015, Znak: GGiOŚ.271.3.2015.IL .

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

2. Dokumentacja techniczna