Drukuj
Nadrzędna kategoria: Przetargi
Kategoria: Archiwum 2015
Odsłony: 933
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zapytanie ofertowe dotyczy: "Udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Czeremcha w kwocie 1 000 000,00 zł", znak sprawy Fn.3052.1.2015

 

1. Opinia RIO

2. Opinia RIO

3. Sprawozdania za 2014 r.

4. Sprawozdania za 2015 r.

5. UCHWAŁA NR IV/16/14 RADY GMINY CZEREMCHA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czeremcha na lata 2015 – 2020.

6. UCHWAŁA NR IV/17/14 RADY GMINY CZEREMCHA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2015.

7. Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czeremcha na lata 2015-2020.

8. Opinia RIO  o projekcie budżetu Gminy Czeremcha na 2015r. oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w projekcie budżetu.