ul. Szkolna 2 

17-240 Czeremcha

www.zspczeremcha.pl

tel. 856850014 - Sekretariat 
tel. 856850378 - Księgowość

zsp@czeremcha.pl 

Dyrektor - mgr Joanna Gnatowska

17-240 Czeremcha

ul. 1 Maja 77

www.gok.czeremcha.pl 

tel/fax: 085 6850084

e-mail: gok.czeremcha@gmail.com

Dyrektor - mgr Barbara Kuzub - Samosiuk

17-240 Czeremcha

ul. 1 Maja 77

www.biblioteka.czeremcha.pl

tel: 085 6850844

biblioteka@czeremcha.pl

Kierownik - mgr Alina Micewicz

17-240 Czeremcha

ul. Duboisa 14

www.gops.czeremcha.pl 

tel./fax. 085 685 01 29

gops_czeremcha@zetobi.com.pl 

p.o. Kierownika -  Irena Paszkowska