GGiOŚ.6845.34.2018

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204), Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, położonych na terenie gminy Czeremcha:

I. Część nieruchomości budynkowej przy ul. Duboisa 13 w Czeremsze, położonej na działce oznaczonej nr geodezyjnym 527, KW 78089:

 • powierzchnia nieruchomości przewidziana do najmu:

1) I piętro

 • pomieszczenie o pow. użytkowej: 45 m2:

1.1 1.2 1.3

 • pomieszczenie o pow. użytkowej: 43,5 m2:

2.1 2.2 2.3

 • pomieszczenie o pow. użytkowej: 15 m2:

3.1 3.2

 • pomieszczenie o pow. użytkowej: 15 m2:

4.1 4.2 4.3

2) II piętro

 • pomieszczenie o pow. użytkowej: 45 m2:

 1.1 1.2 1.3 

 • pomieszczenie o pow. użytkowej: 45 m2:

2.1 2.2 2.3

 • pomieszczenie o pow. użytkowej: 15 m2:

3.1 3.2 3.3

 • przeznaczenie nieruchomości: lokale użytkowe, działalność usługowa;
 • termin zagospodarowania nieruchomości: umowa na czas określony.

II. Zabudowana nieruchomość gruntowa położona na przy ul. Duboisa 31 w Czeremsze, oznaczona nr geodezyjnym 270, KW 80638:

 • powierzchnia działki: 0,0661 ha;
 • na przedmiotowej nieruchomości znajdują się zabudowania:

1) budynek administracyjny o pow. 82,63 m2

2) budynek gospodarczy o pow. 17,42 m2

3) pomieszczenie garażowe o pow. 14,99 m2

 • przeznaczenie nieruchomości: działalność usługowa;
 • termin zagospodarowania nieruchomości: umowa na czas określony.

III. Nieruchomość budynkowa przy ul. Duboisa 15 w Czeremsze, położona na działce oznaczonej nr geodezyjnym 573, KW 56151:

 • powierzchnia nieruchomości przewidziana do najmu: budynek o pow. użytkowej: 230,60 m2,
 • przeznaczenie nieruchomości: działalność usługowa;
 • termin zagospodarowania nieruchomości: umowa na czas określony.

            Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                     Jerzy Wasiluk