Informacja

Informuje się  mieszkańców Gminy Czeremcha, że w dniu 7 stycznia   2019r. (Pierwszy dzień Prawosławnych Świąt Bożego Narodzenia) Urząd Gminy Czeremcha jest nieczynny.

W sprawach pilnych  kontakt  z pracownikiem USC pod nr telefonu lub 85 6850095 , 506385683.

Przepraszamy!

Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

Powiat Hajnowski jeszcze do 30.06.2020 roku realizuje projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnymi gospodarki”. Przypominamy, że uczestnicy projektu mogą ubiegać się o dofinansowanie:

  • szkoleń i kursów w zakresie informatyki i języków obcych, a także studiów podyplomowych - bon szkoleniowy o wartości do 9 tys. zł/os (działanie 3.2.1)
  • szkoleń i kursów zawodowych - bon szkoleniowy o wartości 15 tys. zł/os (działanie 3.2.2)

Wkład własny uczestnika wynosi tylko 12% wartości kursu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mają dowolność w wyborze miejsca szkolenia bądź studiów, niemniej bony szkoleniowe pokrywają tylko koszty edukacji, bez dojazdów i noclegów. Istnieje możliwość zapisania się na więcej niż jedno szkolenie, tak aby zjazdy szkoleń się nie pokrywały.

Uczestnik może dokonać wyboru kierunku kształcenia z ofert umieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych – bezpośredni link: 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu hajnowskiego powyżej 18 roku życia. Preferencje w działaniu 3.2.1 przewidziane są dla osób 50+ oraz osób posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące, zawodowe lub gimnazjalne.  

Na bieżąco są przyjmowane osoby spełniające preferowane kryteria (chodzi o wiek   i wykształcenie) oraz osoby nie priorytetowe, które już korzystają ze szkoleń i kursów, a nie wykorzystały swojej puli pieniędzy.

Wszelkich informacji dotyczących projektu udziela Biuro Projektu z siedzibą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ul. Piłsudskiego 7, Hajnówka). Biuro świadczy wszelką pomoc informacyjną, dotyczącą warunków uczestnictwa i terminów rekrutacji w projekcie  oraz  doradczą m.in. w zakresie pomocy wyszukania odpowiedniego kursu i wypełnianiu wniosku aplikacyjnego. Kontakt do biura:  tel. kom. 502 285 722.

Biuro jest czynne w godzinach:

pon. 10.00-18.00

wt.- pt. 7.30-15.30

 

źródło: http://powiat.hajnowka.pl/

Bezpłatne szkolenie

kplw

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce w miesiącu styczniu 2019 r. przeprowadza bezpłatne szkolenie osób przeprowadzających ubój zwierząt na użytek własny (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność i pod nadzorem właściciela) lub w celu bezpośredniej dostawy przez producenta małych ilości drobiu, królików i zajęcy konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym.

Osoba dokonująca uboju powinna posiadać zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju, dotyczące tych gatunków których ubój na użytek własny jest dopuszczony.

Osoba przeszkolona otrzyma zaświadczenia o odbytym szkoleniu wystawionym przez Powiatowego Lekarz Weterynarii Osoby zainteresowane w/w szkoleniem, winny zgłosić się osobiście lub telefonicznie do :

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
ul. 11 Listopada 22; tel. 85 682 25 96

do dnia 15 stycznia 2019 r.

Zgłoszone osoby zostaną poinformowane osobiście o terminie i miejscu szkolenia.

Informacja

W związku z zakończeniem  prowadzenia  działalności  gospodarczej  Gabinetu Lekarskiego  „Twój Lekarz” Walentyna Bierezowicz informuje się  pacjentów w/w  gabinetu , że jest możliwość  przepisania się  do  Lekarza Rodzinnego  w Gminnym Ośrodku  Zdrowia w Czeremsze  w celu objęcia opieką lekarską .

 Z uwagi na prowadzoną działalność  jeszcze  do 31 grudnia 2018r.   Lekarza Pediatry, objęcie opieką dzieci jest możliwe od stycznia 2019 roku .