Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu dotyczy  przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o numerze 1274, obręb Czeremcha, gmina Czeremcha o powierzchni 0,4248 ha. Znak sprawy GGiOŚ.6840.8.2020.MK