Zadanie otrzymało wsparcie w ramach wniosku złożonego w zakresie małych projektów, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Cel projektu: Podniesienia jakości i poziomu życia lokalnych społeczności, dzięki stworzeniu odpowiednich warunków do organizowania w niej spotkań mieszkańców, przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz zajęć dla dzieci.

Całkowita wartość Projektu: 37 350,31 zł, z czego dofinansowanie stanowi 70 % kosztów kwalifikowalnych.

Przed:

CAM00063 CAM00070 CAM00069 CAM00060 CAM00057

Po:

DSC 6581 DSC 6585 DSC 6587  DSC 6604 DSC 6606

 

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 2 500,00 zł. W ramach Projektu zakupiono 8 kompletów umundurowania koszarowego na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha-Wieś.

DSC 5283 DSC 5289

 

 

 

 

nfosigw wfosigw

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czeremcha”: zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość wyniosła 23.810,07 zł, z czego 20.234,00 zł pochodziło z dofinansowania.

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego. W ramach Projektu zakupiono następujący sprzęt przeciwpożarowy: pompa pływająca NIAGARA, Motopompa pożarnicza TOHATSU VC82AS M 16/8 oraz agregat prądotwórczy Geko E-A/MHBA 2801.

Całkowita wartość wyniosła 40.635,00 zł, z czego 10.000,00 zł pochodziło z dofinansowania.

DSCF6786 DSCF6788 DSCF6792

"Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych i przebudową chodnika przy budynku Szkoły Podstawowej w Czeremsze przy ul. Szkolnej 2”. Całkowita wartość projektu: 101 334,30 zł w tym pozyskana kwota dofinansowania 40 000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

DSCF6752 DSCF6753