W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk w porozumieniu z zastępcą Dyrektora SPZOZ w Hajnówce Tomaszem Musiukiem uzgodnił, że w dniu 18.02.2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze ul. 1-go Maja 77 od godz. 8:30 do 10:30 będzie możliwość wykonania testu w kierunku przeciwciał  SARS-COV-2.  Badanie to wykrywa przeciwciała anty-SARS-CoV-2 , które są wytwarzane w odpowiedzi na kontakt z koronawirusem. Test daje nam informację o tym czy pacjent przebył infekcję (np. pozwala zidentyfikować ozdrowieńców). Nie jest stosowany w diagnostyce aktualnego zakażenia czy oceny leczenia.

Chęć wykonania u mieszkańców Czeremchy testu można zgłaszać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze, numer tel. 856850129. W razie dużego zainteresowania testami mieszkańców Gminy będziemy uzgadniać kolejne terminy badań

 

 Koszt testu wynosi 60 zł.

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, istnieje możliwość skorzystania z transportu do punktu szczepień zorganizowanego przez Gminę Czeremcha.

Transport przeznaczony jest dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień

Na szczepienia będzie można się zapisywać bezpośrednio w punktach szczepień, które zakwalifikowały się do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 lub przez elektroniczny formularz na stronach związanych z resortem zdrowia.

Informujemy, że od 15 stycznia 2021 r. w godzinach pracy Urzędu, czyli od 730 do 1530  w sprawie transportu do punktu szczepień można kontaktować się pod numerem telefonu: 606 430 570.  

Więcej informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 znajduje się na stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie/informacje

Rejestracja NPSz

Plakat dlaczego warto 4

KROK PO KROKU. OD REJESTRACJI DO SZCZEPIENIA

Informacja tel. 606 430 570