Smaki regionu 2

GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZEREMSZE ZACHĘCA MIESZKAŃCÓW GMINY CZEREMCHA I OKOLICZNYCH GMIN DO ZGŁASZANIA WOLNYCH MIEJSC NOCLEGOWYCH (POKOJE, POLA NAMIOTOWE) NA CZAS FESTIWALU CZEREMCHA WIELU KULTUR I NARODÓW , KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W CZEREMSZE
W DNIACH 23 – 25.07.2021

E-MAIL:GOK.CZEREMCHA@GMAIL.COM
TEL. 85 6850084, 515 275 553, 602 739 584

PLAKAT festiwal2021Zapraszamy na Festiwal Czeremcha Wielu Kultur i Narodów. Wstęp na koncerty bezpłatny, ale po wcześniejszej rejestracji na stronie www.festiwalczeremcha.pl. (rejestracja na koncerty)
Rejestracja obowiązuje również na warsztaty. Na inne działania ( jarmark, spotkania autorskie, wystawa, filmy, spektakle, kuchnia regionalna, przegląd harmonijkarzy) wstęp bez wcześniejszej rejestracji, ale za pobraniem opaski uczestnika przy wejściu na plac GOK.
Mieszkańców Gminy Czeremcha, którzy z różnych powodów nie mogą lub nie potrafią się zarejestrować na stronie festiwalowej, zapraszamy do GOK Czeremcha. Pomożemy w przeprowadzeniu procedury rejestracji. Zapraszamy od wtorku do soboty w godz. 13 - 19

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel budynku mieszkalnego i niemieszkalnego jest zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Deklarację można złożyć:

albo

  • w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Czeremcha poprzez złożenie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ w zakładce: ,,Do pobrania”, na stronie internetowej Gminy Czeremcha https://www.czeremcha.pl/ lub w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Jeżeli budynek posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji właściciel/zarządca ma 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. W przypadku wymiany zgłoszonego źródła ciepła właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację również w terminie 14 dni. Obowiązek nałożony na mieszkańców związany jest z utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

 

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw:

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne

Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

Materiały informacyjne:

Ulotka pt. 1 lipca 2021 złóż deklarację

Ulotka nt. celu stworzenia bazy

CEEB - informator dla Właścicieli i Zarządców

Ze względu na wyczerpaną pulę środków finansowych nabór kolejnych wniosków został wstrzymany do odwołania.

 

Ruszył program sterylizacji lub kastracji psów i kotów dla mieszkańców gminy Czeremcha, zgodnie z Zarządzeniem Nr 177/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu kastracji lub sterylizacji zwierząt właścicielskich na 2021 rok na terenie gminy Czeremcha.

Akcja trwa do 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel- decyduje kolejność zgłoszeń.

Zabieg jest finansowany w 100% (Gmina Czeremcha oraz Podlaska Fundacja Dla Zwierząt Bonifacy finansują po 50% kosztów zabiegu). Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do przewiezienia zwierzęcia do gabinetu weterynaryjnego we własnym zakresie oraz poniesienia pozostałych kosztów bezpośrednio u weterynarza realizującego usługę za ewentualne zabiegi przygotowujące zwierzę (szczepienie, odrobaczenie), opiekę bądź leczenie po zabiegu w razie nieprzewidzianych powikłań.

Co trzeba zrobić?

1. Wypełnić „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/ kastracji* kota/psa*”.

2. Złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Czeremcha.

3. Wniosek po pozytywnej ocenie zostanie ujęty na liście zwierząt skierowanych na zabieg, która zostanie przekazana do Lecznicy Weterynaryjnej "Animals" Piotr Burzyński, ul. Jagiellońska 16, 17-100 Bielsk Podlaski.

4. Właściciel zwierzęcia zostanie poinformowany telefonicznie bądź mailowo o terminie zabiegu.

WAŻNE!

  1. Podczas zabiegu suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui.
  2. Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
  3. Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
  4. Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

Szczegóły programu – w Regulaminie kastracji lub sterylizacji zwierząt właścicielskich na 2021 rok na terenie gminy Czeremcha.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 856850394.