W związku z pandemią koronawirusa Wójt Gminy Czeremcha informuje, iż wpłaty z tytułu zobowiązań pieniężnych II raty za rok 2021 będzie można dokonać jedynie na indywidualne konta (wskazane w decyzji wymiarowej) poprzez bank, pocztę lub drogą elektroniczną.

                                                                       Wójt Gminy Czeremcha

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI PRZEZ RZĄD OGRANICZENIAMI DO DNIA 03.05.2021 R. CZĘŚCIOWO ZAWIESZAMY DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNĄ GOK CZEREMCHA
● WYDARZENIA KULTURALNE Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI
● ZAJĘCIA EDUKACYJNE, ARTYSTYCZNE, FITNESS, JOGA, ZDROWY KRĘGOSŁUP ( Z WYŁĄCZENIEM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSÓW, KONCERTÓW ON-LINE , PRÓB )
● KAWIARENKA, W TYM BILARD, PIŁKARZYKI