Gmina Czeremcha wystąpiła do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania w Gminie Czeremcha.
Wzór wniosku o oszacowanie strat można pobrać ze strony internetowej www.czeremcha.pl, w Urzędzie Gminy Czeremcha (w holu budynku). Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Czeremcha.
Wnioski można składać w terminie do 30 kwietnia 2021 r.


Informuję, iż w dniu 19 kwietnia 2021 roku Wójt Gminy Czeremcha wystąpił do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania.
Wniosek rolnika o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (odnośnik poniżej), jak również bezpośrednio w siedzibie urzędu.

Wypełnione wnioski o oszacowanie szkód wraz z kopią aktualnego wniosku o przyznanie płatności należy złożyć do Urzędu Gminy Czeremcha.

Kontakt z pracownikami urzędu pod numerem telefonu: 85 685 03 94.

 

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI PRZEZ RZĄD OGRANICZENIAMI DO DNIA 25.04.2021 R. CZĘŚCIOWO ZAWIESZAMY DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNĄ GOK CZEREMCHA

 • WYDARZENIA KULTURALNE Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI
 • ZAJĘCIA EDUKACYJNE, ARTYSTYCZNE, FITNESS, JOGA, ZDROWY KRĘGOSŁUP ( Z WYŁĄCZENIEM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSÓW, KONCERTÓW ON-LINE , PRÓB )
 • KAWIARENKA, W TYM BILARD, PIŁKARZYKI

Pracownicy UG Czeremcha będą wypełniać wnioski o dopłaty bezpośrednie w GOK w Czeremsze w dniach 23 i 26 kwietnia 2021 r. w godzinach 9-15. Opłata za wypełniony wniosek w całości zostanie przekazana na konto Mikołaja.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła na platformie ePUAP usługę „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”, co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

W celu skorzystania z formularza zgłoszenia, użytkownik, po zalogowaniu się do ePUAP, powinien:

 1. wpisać w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej,
 2. wybrać sprawę,
 3. wypełnić formularz „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”,
 4. wskazać w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie ma być przekazane.

Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem platformy ePUAP można również złożyć i wysłać Wniosek SR-23 o jednorazowe odszkodowanie.

Przed zgłoszeniem wypadku prosimy zapoznać się z informacjami o tym jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej bez wychodzenia z domu na stronie https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/zgloszenie-wypadku/.

Zachęcamy wszystkich rolników, szczególnie w czasie pandemii, do korzystania z tej formy zgłaszania  wypadku przy pracy rolniczej.

Ze względu na wyczerpaną pulę środków finansowych nabór kolejnych wniosków został wstrzymany do odwołania.

 

Ruszył program sterylizacji lub kastracji psów i kotów dla mieszkańców gminy Czeremcha, zgodnie z Zarządzeniem Nr 177/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu kastracji lub sterylizacji zwierząt właścicielskich na 2021 rok na terenie gminy Czeremcha.

Akcja trwa do 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel- decyduje kolejność zgłoszeń.

Zabieg jest finansowany w 100% (Gmina Czeremcha oraz Podlaska Fundacja Dla Zwierząt Bonifacy finansują po 50% kosztów zabiegu). Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do przewiezienia zwierzęcia do gabinetu weterynaryjnego we własnym zakresie oraz poniesienia pozostałych kosztów bezpośrednio u weterynarza realizującego usługę za ewentualne zabiegi przygotowujące zwierzę (szczepienie, odrobaczenie), opiekę bądź leczenie po zabiegu w razie nieprzewidzianych powikłań.

Co trzeba zrobić?

1. Wypełnić „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/ kastracji* kota/psa*”.

2. Złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Czeremcha.

3. Wniosek po pozytywnej ocenie zostanie ujęty na liście zwierząt skierowanych na zabieg, która zostanie przekazana do Lecznicy Weterynaryjnej "Animals" Piotr Burzyński, ul. Jagiellońska 16, 17-100 Bielsk Podlaski.

4. Właściciel zwierzęcia zostanie poinformowany telefonicznie bądź mailowo o terminie zabiegu.

WAŻNE!

 1. Podczas zabiegu suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui.
 2. Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
 3. Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
 4. Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

Szczegóły programu – w Regulaminie kastracji lub sterylizacji zwierząt właścicielskich na 2021 rok na terenie gminy Czeremcha.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 856850394.