Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Czeremcha informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) od dnia 25 lutego 2021 roku na okres 30 dni zostaną wyłożone do publicznego wglądu spis i karta inwentaryzacyjna nieruchomości przeznaczonej do komunalizacji na rzecz Gminy Czeremcha, oznaczonej nr ewidencyjnym 43/1 o pow. 4,65 ha i 43/2 o pow. 2,53 ha obręb Opaka Duża, gmina Czeremcha.
Dokumenty zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, w godzinach od 7.30 do 15.30, gdzie można składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

KINO CINEMA LUMIERE GOK CZEREMCHA - 25 lat niewinności.  Sprawa Tomka Komendy - 19 lutego 2021 r. (piątek)     godz. 19.15 KINO CINEMA LUMIERE GOK CZEREMCHA - PALM SPRINGS - 19 lutego 2021 r. (piątek)     godz. 17.30KINO CINEMA LUMIERE GOK CZEREMCHA - WALECZNE RYBKI - 19 lutego 2021 r. (piątek)     godz. 16.00

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI PRZEZ RZĄD OGRANICZENIAMI  DO DNIA 14.02.2021 R.
CZĘŚCIOWO ZAWIESZAMY DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNĄ
GOK CZEREMCHA

● WYDARZENIA KULTURALNE Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI

● ZAJĘCIA EDUKACYJNE, ARTYSTYCZNE, FITNESS, JOGA, ZDROWY KRĘGOSŁUP
( Z WYŁĄCZENIEM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSÓW, KONCERTÓW ON-LINE , PRÓB )
● KAWIARENKA, W TYM BILARD, PIŁKARZYKI