Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w zawiązku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego obejmującego 10 miejscowości gminy Czeremcha (tj. Bobrówka, Zubacze, Piszczatka, Połowce, Stawiszcze, Czeremcha, Wólka Terechowska, Kuzawa, Opaka Duża, Pohulanka) informujemy, że wprowadzono zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym obowiązujący cała dobęhttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1613

Zdjęcie do informacji nr 1We wtorek 27 lipca 2021 roku uzyskano informację od mieszkańca Czeremchy o zauważeniu w rejonie przestanku PKS w m. Czeremcha grupy osób o ciemnej karnacji. Patrol wysłany we wskazane miejsce dokonał zatrzymania 2 ob. Afganistanu, ponadto w m. Czeremcha zatrzymano kolejnych 7 ob. Afganistanu. W wyniku współdziałania z funkcjonariuszami PSG Warszawa, Policji, Żandarmerii Wojskowej i SOK w m. Mińsk Mazowiecki i Siedlce zatrzymano kolejnych 20 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Czeremsze.

Wszyscy zatrzymani ob. Afganistanu zostaną umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu.

Od początku roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 367 osób za nielegalne przekroczenie polsko - białoruskiej granicy.

Serdecznie dziękujemy za przekazanie informacji, razem dbamy o wspólne bezpieczeństwo.

W dniu 29 lipca br. funkcjonariusze Placówki SG w Czeremsze wspólnie z mieszkańcami Czeremchy wzięli udział w akcji honorowego oddawania krwi. Do mobilnego punktu poboru krwi zgłosiło się 20 osób. Zebrano łącznie 8 550 ml drogocennego płynu ratującego ludzkie życie.

 Honorowe krwiodawstwo to szczególna misja, a zwłaszcza teraz w okresie wakacyjnym, kiedy krew jest niezwykle potrzebna.

 Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękujemy oraz zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach.

 krew krew1 krew2 

krew3 krew4 krew5

wejścieW dniu 28 czerwca 2021 roku około godz. 18⁰⁰ funkcjonariusze Placówki SG w Czeremsze ujawnili ślady wejścia/wyjścia na pas drogi granicznej jednej osoby. Natychmiast podjęto działania zmierzające do ustalenia sprawcy wykroczenia. Podczas legitymowania dwóch mężczyzn podróżujących motorami wzdłuż granicy z Białorusią okazało się, że 47-letni obywatel RP dokonał nielegalnego przekroczenia granicy. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym z art. 49a § 1 KW w kwocie 200PLN.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem nr 24/07 Wojewody Podlaskiego (z późn.zm.) na całym odcinku granicy państwowej znajdującym się w służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Czeremsze obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ WSTĘPU NA PAS DROGI GRANICZNEJ.