Obwieszczenie przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.5.2023.ESP z dnia 12-09-2023 r. o zawiadomieniu stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czeremcha - ul. 1-go Maja, Wrzosowa, Obwodowa, gmina Czeremcha”.