Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla OSP Czeremcha

Zadanie polegające na doposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze zostało zrealizowane z darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź z siedzibą w Lublinie na podstawie umowy Nr 340/F/2023 w ramach konkursu pn.”Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP” na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze” na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt:

 1. ubranie Nomex 3 cz. – 2 kpl.
 2. buty strażackie skórzane – 2 kpl.

Całkowity koszt zadania: 10 000,00 zł.

Opłacono z darowizny Fundacji: 10 000,00 zł.

Dziękujemy na wsparcie finansowe.

 nomex  fundacja kghm polskamiedz rgb

Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czeremcha

Zadanie polegające na doposażeniu jednostki OSP w Czeremsze zostało zrealizowane ze środków funduszu prewencyjnego PZU Życie SA mające na celu ratowanie życia ludzkiego na podstawie umowy prewencyjnej Nr 5174/2023/PZUZ/22/Szczecin.

W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt:

 1. zestaw medyczny PSP R1 – szt. 1;
 2. pilarka spalinowa – szt. 1;
 3. motopompa szlamowa wraz z osprzętem – szt. 1;
 4. zestaw narzędzi MAKITA 18V – standard – szt. 1;
 5. pachołki drogowe składane – szt. 6;
 6. tarcza podświetlana lizak (czerwony/zielony) – szt. 2;
 7. bosak podręczny – szt. 1;
 8. przedłużacz bębnowy 50m. 4 gniazda, 3G2,5 – szt. 1
 9. topór strażacki ciężki – szt. 1

Całkowity koszt zadania: 25 000,00 zł.

Opłacono z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA: 25 000,00 zł.

Dziękujemy na wsparcie prewencyjne.

 

 

 zdj1 2 image001

 

 

 

Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla OSP Czeremcha

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach projektu zakupiono:

- kominiarkę strażacką – 10 szt.

- agregat prądotwórczy – 1 szt.

- wąż hydrantowy – 2 szt.

- ubrania specjalne 3-częściowe – 7 szt.

- rękawice techniczne – 5 szt.

- buty specjalne – 10 szt.

- buty gumowe – 5 szt.

Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha.


Całkowity koszt zadania: 44 000,02 zł.

Opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego: 44 000,00 zł

 agregat osp  osp PUW

 

 

podlaskie logo