koncertjjez2019

 
 
 
 

OBOWIĄZUJĄCE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEREMCHA

Lp.

Nazwa aktu i data jego podjęcia

Tytuł dokumentu

Dziennik urzędowy publikujący akt

Powierzchnia terenu objętego planem

Linki

1.

Uchwała Nr XII/80/2000 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów funkcjonalnych miejscowości i gminy Czeremcha

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów funkcjonalnych miejscowości i Gminy Czeremcha

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 26, poz. 394

306,26 ha

Część tekstowa

Część graficzna

2.

Uchwała Nr VI/64/03 Rady Gminy Czeremcha z dnia 10 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów Czeremchy Osady i Gminy Czeremcha

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 105, poz. 1939

391 ha

Część tekstowa

3. Uchwała Nr X/98/04 Rady Gminy Czeremcha z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego międzynarodowego, drogowego Przejścia Granicznego w Połowcach, Gmina Czeremcha, pow. Hajnowski, woj. Podlaski Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 69, poz. 1145 19 ha Część tekstowa