Featured

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Czeremcha na okres 3 lat.

Modernizacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w miejscowości Kuzawa, Gmina Czeremcha

Parafia Prawosławna p.w. św. Męczennicy Barbary w Kuzawie zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w miejscowości Kuzawa, Gmina Czeremcha”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykonawcą inwestycji jest Firma Centrum Ogrodzeń A-Z Jolanta Pietrzykowska z siedzibą w Łubinie Kościelnym.

Całkowita wartość projektu: 255 700,00 zł.

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł.

 

 image001  image002  image003
 image004  image005  image006

 

     

Zagospodarowanie terenu i modernizacja ogrodzenia na cmentarzu parafialnym w miejscowości Czeremcha Gmina Czeremcha

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Czeremsze zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. ,,Zagospodarowanie terenu i modernizacja ogrodzenia na cmentarzu parafialnym w miejscowości Czeremcha Gmina Czeremcha”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykonawcą inwestycji jest Firma Centrum Ogrodzeń A-Z Jolanta Pietrzykowska z siedzibą w Łubinie Kościelnym.

Całkowita wartość projektu: 259 200,00 zł.

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł.

 

 image001  image002 image003  image005 
 image004  image006