Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha z dnia 2021-10-04 w sprawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce dot. warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha z dnia 2021-09-16 o przesłaniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie, do organów uzgadniających i opiniujących warunki realizacji przedsięwzięcia.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha z dnia 2021-09-07 o przesłaniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie, do organów uzgadniających i opiniujących warunki realizacji przedsięwzięcia.

OBWIESZCZENIE - ustalenie nowego terminu załatwienia sprawy

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czeremcha z dnia 2021-09-07 o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie - do dnia 31 grudnia 2021 r.

Obwieszczenie o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czeremcha z dnia 2021-06-07 o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie - do dnia 30 września 2021 r.

Obwieszczenie - włączenie dokumentu do akt postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha z dnia 2021-04-07 o wydaniu postanowienia w sprawie włączenia do akt sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie dokumentu: Program Ochrony Przyrody Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Bielsk na okres 01.01.2019 – 31.12.2028 wykonany na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku.

Obwieszczenie - odmowa zawieszenia postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha z dnia 2021-04-07 o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

OBWIESZCZENIE w sprawie o dopuszczeniu Federacji Zielonych ,,GAJA” do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha z dnia 2021-03-31 dot. wydania postanowienia o dopuszczeniu Federacji Zielonych ,,GAJA” do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie o przesłaniu uzupełnienia raportu do organów uzgadniających i opiniujących

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha z dnia 24-03-2021 o przesłaniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie złożonego w odpowiedzi na wezwania: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, do organów uzgadniających i opiniujących warunki realizacji przedsięwzięcia.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha z dnia 2021-03-09 o wydaniu postanowienia o odmowie przeprowadzenia dowodu z pisma Stowarzyszenia ,,Zielona Czeremcha” w sprawie wykonania ekspertyzy dotyczącej potencjalnego oddziaływania na tereny przyległe planowanej inwestycji dotyczącej budowy fermy drobiu w Czeremsze-Wsi na działce nr 1496.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha w sprawie opinii Marszałka Województwa Podlaskiego do raportu o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie"

OBWIESZCZENIE o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czeremcha o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.