Rozporządzenie MRIRW z 20 grudnia 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Szkolenie PROW 2014-2020 dla rolników

Zapraszamy w dniu 11.01.2017r. na szkolenie organizowanym przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu  "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania 5.2 "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętych PROW na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dot. szkolenia pod nr. tel. : 0-85 742-97-41

 

Program szkolenia

Podziekowania dla Honorowych Dawców Krwi

W dniu 29.12.2016r. podczas XVI Sesji Rady Gminy Czeremcha zostały wręczone upominki dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Honorowi Dawcy Krwi z naszej gminy  zostali zgłoszeni przez Zarząd Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Hajnówce.

Oto Honorowi Dawcy Krwi którzy otrzymali nagrody ufundowane przez Samorząd Gminy Czeremcha:

  1. Bogusław Henryk Uljanowski – I stopień (ponad 18 litrów krwi).

  2. Bogusław Boguszewski – II stopień (ponad 12 litrów).

  3. Mariusz Struk – II stopień (ponad 12 litrów).

  4. Marta Turkiewicz – II stopień (ponad 10 litrów).

  5. Mariusz Szymaniuk – II stopień (ponad 12 litrów).

  6. Krzysztof Korowaj – III stopień ( ponad 6 litrów).

  7. Dariusz Korowaj – III stopień (ponad 6 litrów).

  8. Dorota Uljanowska – III stopień (ponad 5 litrów).

Gratulujemy za taki dobry dar serca, jakim jest oddany przez Państwa krew.

 DSC 0001 DSC 0002 DSC 0003 DSC 0007 DSC 0009 DSC 0010 DSC 0011

 

Nowy Rok 2017

nowy rok 2017

Możliwość ubiegania się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

Białystok, 19 grudnia 2016 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

WR-I.7160.116.2016.EAF

Uprzejmie informuję, że rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Agencja uruchamia bowiem wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wnioski o taką pomoc będzie można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można wysłać je także rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego oddziału regionalnego, bądź złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej jedną z wymienionych klęsk: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek. Dlatego bardzo istotne jest, aby ci rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody w 2015 r., złożyli wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Dotyczy to również tych producentów rolnych, którzy będą chcieli wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r. Oni również powinni złożyć wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r.   Jeżeli natomiast wniosek będzie dotyczył wyłącznie strat powstałych w 2016 r., będzie mógł być złożony w tym roku, bądź w 2017 roku, oczywiście w wyznaczonym przez ARiMR terminie. W świetle powyższego proszę o upowszechnienie treści ogłoszenia oraz poinformowanie producentów rolnych o możliwości skorzystania z pomocy. Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl)

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Stefan Sołomianko

Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska