Ogłoszenie

Urząd Gminy Czeremcha przypomina producentom rolnym o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r.

Do wniosków należy dołączyć oryginały faktur potwierdzających zakup oleju napędowego (faktury za okres od 01.08.2016r. do 31.01.2017r.).

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Czeremcha pokój Nr 14, stronie internetowej Gminy Czeremcha lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czeremcha.

Orkiestrowy pociąg

Siemianówka15 stycznia 2017 o 8:45 z Czeremchy do Cisówki odjedzie specjalny orkiestrowy pociąg. Tego dnia nowoczesny szynobus SA133 przejedzie przez środek Zalewu Siemianówka. Po drodze zatrzymamy się w Hajnówce, Gnilcu, Narewce i Siemianówce - zapewniając tym samym czas na zrobienie kilku pięknych zdjęć. Krótkie postoje także podczas powrotu zapewnią możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu mieszkańcom ww. miejscowości. Powrót do Czeremchy zaplanowaliśmy na 12:40. Przedsięwzięcie może odbyć się dzięki wsparciu: powiatu hajnowskiego, gminy Hajnówka, gminy Czeremcha, gminy Narewka i miasta Hajnówka. Należnością za przejazd będzie minimum 40 zł wrzucone do puszki WOŚP. Dzieci do 11 lat jadą za darmo. Cały dochód z biletów przeznaczamy na sprzęt medyczny dla dzieci i seniorów.

Gmina Czeremcha partycypuje w kosztach przejazdu pociągu w związku z czym Mieszkańcy Gminy Czeremcha wnoszą dobrowolną wysokość za przejazd pociągiem „ORKIESTRA”.

 
Dogodny dojazd do Czeremchy zapewnią pociągi regionalne - przyjeżdżające zarówno z kierunku Białegostoku jak i Warszawy.
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAREZERWUJ MIEJSCE!
Aby umożliwić zainteresowanym osobom przejazd prosimy o rezerwację miejsca poprzez formularz na stronie http://wosp.bialystok.pl/pociag/  Każdy kto wyśle zgłoszenie - dostanie potwierdzenie na adres mailowy (w przypadku braku wolnych miejsc także wyślemy wiadomość). Opłaty dokonujemy przed wejściem do szynobusu. Prosimy o rezerwację miejsca tylko w przypadku pewności udziału w przejeździe - nie zabierajmy miejsca innym zainteresowanym. Dokonanie rezerwacji i otrzymanie wiadomości e-mail nie oznacza zajęcia miejsca siedzącego - w łączną liczbę podróżnych wliczamy też rozsądną liczbę miejsc stojących. Masz pytania: pisz/dzwoń - Marcin Adam Wróbel - , +48 663 638 535.
 

PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

URZĄD GMINY CZEREMCHA PRZYPOMINA O SKŁADANIU NA PODSTAWIE ART. 111 UST. 4 USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (T.J. DZ.U. Z 2016R. POZ. 487 ZE ZM.) OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (ZA OKRES OD

1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU) W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31 STYCZNIA 2017R.

Uwaga na wyłudzenia

UWAGA ! Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG. Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu wyłudzenia i ciągłe informowanie przedsiębiorców, iż wszelkie czynności z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE. W tej sprawie Ministerstwo Rozwoju prowadzi już wyjaśnienia.

POWITANIE NOWEGO ROKU 2017 W CZEREMSZE

DSC 0005 DSC 0007 DSC 0008 DSC 0027

 DSC 0031 DSC 0035 DSC 0037 DSC 0043