VII Diecezjalny Turniej Szachowy „Nadziei Wielkanocnej”

VII Diecezjalny turniej szachowy Nadziei Wielkanocnej 18.04.17 113W dniu 18 kwietnia 2017 roku w gościnnej Szkole Podstawowej w Czeremsze rozegrany został tradycyjny coroczny VII Diecezjalny Turniej Szachowy „Nadziei Wielkanocnej”.

         Turniej zgromadził 32 dzieci do lat 10 z: Białegostoku, Węgrowa, Sosnowe, Miedznej, Sarnak, Chybowa, Czeremchy i Bielska Podlaskiego.

         Rozegrano 6 rund przy tempie 30 minut dla zawodnika. Turniej sędziował Józef Flaziński z Sokołowa Podlaskiego.

         Zwyciężczynią dziewcząt do lat 8 okazała się Małgorzata Ryszczuk z Czeremchy, natomiast wśród chłopców Kornel Chomicki z MUKS Stoczek 45 Białystok. W kategorii do lat 9 zwyciężyła Aleksandra Korowajczuk z ULKS Sarnaki, wśród chłopców Marek Jaszczuk z MUKS Stoczek 45 Białystok. Do lat 10 zwyciężyła Adrianna Staniewicz z MUKS Stoczek 45 Białystok tegoroczna finalistka Mistrzostw Polski w szachach klasycznych do lat 10 w Karpaczu. Natomiast wśród chłopców zwyciężył Przemek Sekuła z MUKS „Fidei” Węgrów.

         W klasyfikacji generalnej wśród dziewcząt zwyciężyła Adrianna Staniewicz z Białegostoku, druga była Aleksandra Żurawicka z Węgrowa, trzecia Kinga Marchela z Węgrowa. Wśród chłopców wygrał Marek Jaszczuk z Białegostoku, drugi był Kornel Chomicki z Białegostoku, trzeci Krzysztof Dobosiewicz z Sosnowe.

         Gospodarze turnieju zawodnicy z Czeremchy wypadli dobrze. Małgorzata Ryszczuk zajęła I miejsce, Martyna Stańczyk III miejsce, Michał Wasiluk X i Piotr Aleksiejuk XIII miejsce.

         Medaliści otrzymali dyplomy, medale, książki, puzzle i puchary z rąk Pana Wójta inżyniera Michała Wróblewskiego i Pani Dyrektor Joanny Gnatowskiej..

         Turniej dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także Stowarzyszenie św. Józefa Kalasancjusza „Parafiada”.

         Organizatorzy dziękują Dyrekcji Szkoły Pani Joannie Gnatowskiej za gościnność, Milenie Ptasznik i Annie Ryszczuk za pomoc w organizacji i Anecie Niczyporuk za wyżywienie.

         Pomysłodawcą turnieju jest Wojciech Szymański z Sarnak. Turniej odbywa się od 7 lat w Sarnakach, Węgrowie teraz w Czeremsze.

Wypełnianie wniosków 28.04.2017r.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do wypeniania wniosków w piątek 28.04.2017r. o godz. 8:30 w Urzędzie Gminy Czeremcha (sala ślubów).

Termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017 !!!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności w 2017 roku.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do dnia 31 maja 2017 r. Złożenie zmiany do wniosku w tym terminie nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności do powierzchni, której dotyczą składane zmiany. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 9 czerwca 2017 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.

Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników oraz wypełnionych materiałów graficznych, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia „Zmiana do wniosku”.

Wnioski o przyznanie płatności złożone do ARiMR po dniu 9 czerwca nie będą rozpatrywane.

Informacja o szczepieniu lisów wolno żyjących w akcji wiosennej 2017 roku

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,

NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

w akcji wiosennej 2017 roku

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących - metodą zrzutów z samolotów,

-w planowanym terminie: od 22 kwietnia do 25 kwietnia 2017 r.

  • zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
  • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp, z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
  • prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt - przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
  • szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
  • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka - należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
  • po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych - trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY

                                                                                                                       Podlaski

Wojewódzki Lekarz Weterynarii

szcz lis

„POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW” - Zapraszamy do udziału w debacie społecznej

plaPOROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” to tytuł cyklu debat społecznych, które będą organizowane w 2017 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. 24 kwietnia 2017 roku o godzinie 16.00 w Hajnowskim Domu Kultury funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce zainaugurują pierwszą tego typu debatę w powiecie hajnowskim. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

24 kwietnia 2017 roku o godzinie 16.00 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce w Hajnowskim Domu Kultury przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4 zainaugurują cykl debat społecznych „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Debata ma na celu określenie, w jaki sposób Policja oraz inne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny współdziałać z mieszkańcami w zakresie stosownej reakcji, ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Debaty społeczne organizowane na szczeblu lokalnym będą miały za zadanie zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Przedstawiciele hajnowskiej Policji zaprezentują aplikację Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części debaty zostaną przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej Policji, zarówno dla zwiększania poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowania ich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk niepożądanych społecznie. Oczywiście nie zabraknie zagadnienia dotyczącego służby dzielnicowego oraz zadań zawartych w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowania aplikacji mobilnej „Moja komenda”. Ostatnim elementem debaty będzie dyskusja dotycząca bezpieczeństwa, na którym będziecie mogli Państwo podzielić się swoimi uwagami dotyczącymi funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, profilaktyki społecznej oraz służby dzielnicowego.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.hajnowka.policja.gov.pl