Punkt mobilny przeznaczony do wysyłania zeznań podatkowych

Urząd Gminy Czeremcha informuje, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czeremsze ul. 1 Maja 77, zostanie zorganizowany punkt mobilny przeznaczony do wysyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną. 31 marca 2017r. w piątek od godz. 9.00 do godz. 14.00 pracownik Urzędu Skarbowego w Hajnówce pomoże w wypełnieniu i przesłaniu zeznania podatkowego drogą elektroniczną.

Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • oszczędność czasu,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
 • łatwość wypełnienia,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • gwarancja poprawności składanej deklaracji,
 • szybszy zwrot nadpłaty,
 • ochrona środowiska,
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZŁOŻENIA ZEZNANIA PODATKOWEGO ZA 2016r. NALEŻY PRZYGOTOWAĆ:

 • DOWÓD OSOBISTY
 • INFORMACJE OD PŁATNIKÓW (ZAKŁADU PRACY) O UZYSKANYCH DOCHODACH W 2016r.
 • DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ODLICZENIA
 • KWOTĘ PRZYCHODU ZA 2015r. (np. kopię zeznania za 2015r.)

„Liczy się każde opakowanie”

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin jest właścicielem systemu zbiórki pustych opakowań po środkach ochrony roślin zwanego Systemem Zbiórki Opakowań PSOR. Działa on na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, zwanym „Porozumieniem Agro” nr 8/2014. System Zbiórki Opakowań PSOR to realizacja obowiązków prawnych nałożonych na wprowadzających produkty w opakowaniach, zawartych w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Jednocześnie Stowarzyszenie prowadzi w imieniu wprowadzających kampanię edukacyjną pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”. Więcej informacji o Systemie PSOR oraz o kampanii znajduje się na stronie internetowej www.systempsor.pl.

Zgodnie z polskim prawem, opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin, powinny być odpowiednio zagospodarowane.                          Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy potrzebują dowodu na to, że zwrócili odpady do punktu sprzedaży, a tym samym wywiązali się z obowiązków wskazanych w art. 43 ust. 2 ww. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przygotowało formularz zwrotu/przyjęcia takich odpadów, które są zbierane w ramach systemu PSOR. Dzięki temu rolnik zdający odpady do sklepu zrzeszonego w Systemie PSOR będzie dysponował potwierdzeniem, że postąpił z opakowaniem po środkach ochrony roślin zgodnie z przepisami. Taką kartę rolnik będzie mógł przedstawić przedstawicielowi oddziału regionalnego ARiMR podczas kontroli wzajemnej zgodności.

 

Wzór formularza zwrotu/odbioru odpadu.

Szkolenie - nt. "Podejmowanie Własnej Działalności Gospodarczej"

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie nt. „Podejmowanie Własnej Działalności Gospodarczej”, organizowane przez PZDR w Hajnówce w dniu 17.03.2017r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Czeremcha (sala ślubów) ul. Duboisa 14, prowadzący Robert Aleksiejuk.

Ogłoszenie o naborze wniosków - typ 9

Uprzejmie informujemy, iż został ogłoszony nabór wniosów na typ projektu nr 9 - Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności. Szczegóły dotyczące naboru znajdziecie Państwo pod linkiem:  http://lgd-puszcza-bialowieska.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-na-operacje-realizowane-przez-podmioty-inne-niz-lgd-nabor-nr-62017efs

Wybory uzupełniajace do Rady Gminy Czeremcha