XXIII FESTIWAL WIELU KULTUR I NARODÓW Z wiejskiego podrórza 20-22 lipca 2018

festiwal 202218

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czeremcha (2)

belka eu

Gmina Czeremcha z siedzibą przy ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha. Uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr RPO.05.01.00-20-0257/17 pn. „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czeremcha” objętych umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0257/17 z dnia 18 maja 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna , Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Czeremcha.
Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Czeremcha w zakresie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby mieszkańców.
  • Spadek emisji szkodliwych substancji do atmosfery w obiektach zlokalizowanych w gminie Czeremcha.
  • Zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców gminy Czeremcha. 
  • Poprawa efektywności energetycznej. 
  • Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Czeremcha. 
  • Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii cieplej i elektrycznej.
  • Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.


Wartość projektu: 1 948 931,03 zł
Dofinansowanie: 1 407 542,87 zł

 

Wieczorek taneczny

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze

Zarząd Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Klub Seniora

zapraszają  wszystkich mieszkańców na 

wieczorek taneczny z własnym koszyczkiem

z  okazji

DNIA MATKI

26 maja 2018                  godz. 16.00
                                                                                    
                                                                                           Wstęp wolny