Odpowiedź na zapytanie

Odpowiedź na zapytanie, dotyczy zapytania ofertowego na udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminyna udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu GminyCzeremcha w kwocie 500 000,00 zł. Znak sprawy Fn.3052.2 .2020.