Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: ,,Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Czeremsze". Ogłoszenie nr 573069-N-2020, znak sprawy: GGiOŚ.271.5.2020.IL