Odpowiedź na zapytanie

Odpowiedź na zapytanie dotyczy: "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Czeremsze". Ogłoszenie nr 565972-N-2020 .