Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 543647-N-2020 z dnia 2020-05-29 na usługi: ,,Udzielenie kredytu długoterminowego". Znak sprawy: GGiOŚ.271.3.2020.ES