ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czeremcha realizowanego na podstawie projektu pn. "Montaż instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czeremcha" nr wniosku RPO.05.01.00-20-0510/19. Znak sprawy GGiOŚ.271.2.2020.IL