Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla OSP Czeremcha-Wieś

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach projektu zakupiono:

  • nagrzewnicę olejową – 1 szt.
  • agregat prądotwórczy – 1 szt.
  • ubrania specjalne 2-częściowe – 3 kpl.
  • rękawice techniczne – 5 par
  • buty specjalne – 5 par
  • kominiarkę strażacką – 5 szt.

Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha-Wieś.

Całkowity koszt zadania: 50 000,00 zł

Opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego: 50 000,00 zł

Dziękujemy na wsparcie finansowe.

 

 1  2 IMG 20240710 083606 IMG 20240710 083634

 

 

Doposażenie placu zabaw w Czeremsze- Wsi

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadanie dot. doposażenia placu zabaw wraz z zakupem urządzeń siłowni zewnętrznej. W ramach zadania zamontowano urządzenia na plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Zamontowano : huśtawkę pojedynczą i bocianie gniazdo, karuzelę krzyżową, bujak dinozaur, a także narciarz wolnostojący, motyl, twister i wahadło. Montaż nastąpił w dniach  4-5.6.2024 r.
Wykonawcą zadania była Firma AVIS Ekologiczne Place Zabaw z siedzibą w Lublinie.
W ramach zadania również sporządzono projekt zagospodarowania działki pod plac zabaw wykonany przez Firmę AP Projekt Andrzej Patejuk z siedzibą w Hajnówce, opracowano mapę do celów projektowych wykonana przez Firmę „Geo-Step” Usługi Geodezyjne i Kartograficzne z Bielska Podlaskiego
Całkowita wartość zadania pokryta z funduszu sołeckiego sołectwa Czeremcha-Wieś:  32 104,00 zł.

 

 sz czw 1 sz czw 2  sz czw 3 

Modernizacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w miejscowości Kuzawa, Gmina Czeremcha

Parafia Prawosławna p.w. św. Męczennicy Barbary w Kuzawie zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w miejscowości Kuzawa, Gmina Czeremcha”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykonawcą inwestycji jest Firma Centrum Ogrodzeń A-Z Jolanta Pietrzykowska z siedzibą w Łubinie Kościelnym.

Całkowita wartość projektu: 255 700,00 zł.

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł.

 

 image001  image002  image003
 image004  image005  image006