Zadanie pn. ,,Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Czeremcha, Gmina Czeremcha” zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Cel Projektu:

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Czeremcha oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Czeremsze.

Całkowita wartość Projektu: 89 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 57 886,00 zł

1

2

3 4

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego oraz Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach Projektu zakupiono: ubrania strażackie, hełmy strażackie, ubrania koszarowe, wodery oraz koszulki z przeznaczeniem na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha.
Całkowity koszt zadania: 9 050,00 zł, w tym 7 000,00 zł pochodziło z budżetu Województwa Podlaskiego i 2 050,00 zł z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

DSC 0178

 

Zadanie pn. ,,Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha" zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Lokalizacja:

1) sieć kanalizacyjna – ulice: Stawiska, Lipowa, Fabryczna, Boczna, Wiśniowa, Długa, Topolowa, Nowa, Wiejska w Czeremsze oraz część wsi Stawiszcze

2) sieć wodociągowa – na odcinku Wólka Terechowska – Pohulanka – Opaka Duża

Cel Projektu:

Poprawa warunków życia mieszkańców na terenie Gminy Czeremcha poprzez rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

Całkowita wartość Projektu: 4 121 338,07 zł, w tym kwota dofinansowania: 2 388 630,00 zł

CAM00154 CAM00156 CAM00164 otwarcie 1 20140513 2087157634

otwarcie 9 20140513 1274497511 ZdjÄcie do wodociÄg

 

 

Gmina Czeremcha informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha” jest dotowana na podstawie umowy nr 059/14/B-OZ/AZ-015/DA z dnia 11.06.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Gruntowej, Polnej, Gołębiej, Krótkiej, Podleśnej, odcinka ul. Sportowej i Sosnowej w Czeremsze, Gmina Czeremcha” zostało zrealizowane przy udziale środków finansowych pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 185 473,90 zł, w tym przyznane dofinansowanie z budżetu Państwa – 1 586 820,44 zł.

Łączna długość odcinków dróg objętych zadaniem – 3 367,25 mb.

Przed:

DSC 4989 DSC 5000 DSC 5002 DSC 5012

DSC 5027 DSC 5036

Po:

DSC 6844 DSC 6859 DSC 6882 DSC 6900

DSC 6941 DSC 6866 

 image002          image003