Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego.

W ramach projektu zakupiono:

  • myjkę wysokociśnieniową STIHL z dyszą piany – 1 szt.
  • lancę natryskową – 1 szt.
  • dyszę rotacyjną – 1 szt.
  • obrotową szczotkę myjącą – 1 szt.

Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze-Wsi.

Całkowity koszt zadania: 5 182,00 zł.

Opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego: 5 000,00 zł

 

logo finan ospczw

 

zd1 zdj2 tab inf ospczw2022

Przebudowa targowiska wiejskiego w Czeremsze, Gmina Czeremcha

Gmina Czeremcha jest w trakcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa targowiska wiejskiego w Czeremsze, Gmina Czeremcha”.

Zadanie dofinansowane jest z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury".

Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska wiejskiego w Czeremsze poprzez jego przebudowę celem stworzenia wysokiej jakości infrastruktury obiektu.

Wykonawcą inwestycji jest Firma MASTER Emil Borys Spółka Jawna z siedzibą w Wysokiem Mazowieckim.

Całkowita wartość projektu: 2.054.100,00 zł.

Kwota dofinansowania: 1.000.000,00 zł.

 27.07.2022r.:

targ1  targ2

08.09.2022r.:

DJI 0215 DJI 0216

DJI 0220 DJI 0223

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej

     Gmina Czeremcha realizuje przedsięwzięcie pn. ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

     Celem projektu jest przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej, wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych budynku szkolno-przedszkolnego, wykonanie remontu dwóch sal lekcyjnych w budynku szkolnym oraz wykonanie remontu łazienek w budynku szkolnym.

     Wykonawcą inwestycji jest Firma PPHU MAJKA Janusz Demiańczuk z siedzibą w Siemiatyczach.

     Całkowita wartość projektu: 4.897.274,56 zł.

     Kwota dofinansowania: 4.160.133,38 zł.

 

Tablica informacyjna zsp

  

 04.01.2023r.  20.03.2023  22.03.2023 24.05.2023
 DSC 0216  200323a  DJI 0374 DSC 0774
 DSC 0218  200323b  DJI 0377 DSC 0778
 DSC 0223    IMG 20230321 WA0002  

 

Zwalczanie negatywnych skutków kryzysu

Gmina Czeremcha otrzymała od Województwa Podlaskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym, na terenie Gminy Czeremcha w wysokości 62 000,00 zł, zgodnie z umową nr DIT-I.8031.31.2022 z dnia 10.06.2022 r.

zwa neg cze

Przebudowa stacji uzdatniania wody

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kuzawa, Gmina Czeremcha”. Zadanie zrealizowane w 2022 r. przy udziale środków pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego.

Tab zubr w podl Czer