Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Czeremsze

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Czeremsze” jest dofinansowane w 2021 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami (Umowa Nr UDA-RPPD.06.01.00-20-0026/19-00).

Projekt polega na modernizacji (przebudowie) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Czeremsze. Celem projektu jest wzrost udziału odpadów komunalnych zebranych selektywnie w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych na obszarze gminy Czeremcha.

Całkowita wartość projektu: 3 117 686,70 zł.

Kwota dofinansowania: 1 621 304,63 zł.

 

DSC 0001 DSC 0002 DSC 0003 DSC 0008

DSC 0009 DSC 0011 DSC 0013 DSC 0015

DSC 0016 DSC 0018 DSC 0020 DSC 0025

DSC 0026 DSC 0028 DSC 0029 DSC 0034

DSC 0031

Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha” jest dofinansowane w 2021 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania/Poddziałania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Umowa Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0485/20-00).

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu centrum Czeremchy i utworzenia przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Czeremcha oraz całej gminy, poprzez: poprawę zagospodarowania przestrzeni, wzrost bezpieczeństwa przestrzeni publicznej i wzrost integracji społeczności lokalnej.

Całkowita wartość projektu: 694 768,78 zł.

Kwota dofinansowania: 589 703,46 zł.

skwer 

DSC 0001 DSC 0002 DSC 0003

 DSC 0004 DSC 0005 DSC 0006 

DSC 0007 DSC 0008 DSC 0010

Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czeremcha, Gmina Czeremcha – PGNiG

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu PGNiG.

W ramach projektu zakupiono:

Kamera termowizyjna

Hełm strażacki szt. 4

Rękawice strażackie szt. 6

Mundur galowy szt. 2

Polar strażacki szt. 20

Płaszcz przeciwdeszczowy szt. 5

Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha.
Całkowity koszt zadania: 15000,00 zł.

  IMG 20211020 083317 Duży   DSC 0236 DSC 0234 

DSC 0237 DSC 0238 DSC 0240

logo

Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czeremcha, Gmina Czeremcha – Urząd Marszałkowski

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Urzędy Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W ramach projektu zakupiono:

Latarki kątowe sztuk 4

Ładowarka Motorola 6 pozycyjna

Radiotelefon Motorola szt. 3

Akumulator do Radiotelefonu

Latarka do hełmu wraz z uchwytem szt. 9

 

Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha.
Całkowity koszt zadania: 13000,00 zł.

uchwyt do latarki latarka radiotelefon latarka do hełmu

logo

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha - 2021

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha” jest dofinansowane w 2021 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Kwota uzyskanej dotacji: do 20.656,82 zł

image002 image004