Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czeremcha, Gmina Czeremcha – Urząd Marszałkowski

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Urzędy Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W ramach projektu zakupiono:

Latarki kątowe sztuk 4

Ładowarka Motorola 6 pozycyjna

Radiotelefon Motorola szt. 3

Akumulator do Radiotelefonu

Latarka do hełmu wraz z uchwytem szt. 9

 

Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha.
Całkowity koszt zadania: 13000,00 zł.

uchwyt do latarki latarka radiotelefon latarka do hełmu

logo

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha - 2021

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha” jest dofinansowane w 2021 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Kwota uzyskanej dotacji: do 20.656,82 zł

image002 image004

Podpisanie umowy "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha"

IMG 20210113 093716Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13.01.2021r. doszło do podpisania umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0439/20-00 na dofinansowanie projektu pn. ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha". W ramach zadania wymienione zostaną źródła światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED. Wymienionych będzie 595 szt. opraw na terenie całej Gminy Czeremcha. Całkowita wartość Projektu wynosi 535704,27 zł. Kwota dofinansowania wynosi 418756,12 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane stanowią 492654,27 zł. Zadanie będzie realizowane w bieżącym 2021r.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha (2)

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP CZEREMCHA, GMINA CZEREMCHA.

DSC 0110 DSC 0104 DSC 0107 DSC 0111

Gmina Czeremcha uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 70 000 zł, które zostało przekazane w ramach dotacji celowej dla OSP w Czeremsze. Środki finansowe przeznaczono na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.