"Zakup wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Czeremcha"

Zadanie pn. ,,Zakup wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Czeremcha" zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Cel Projektu:

Poprawa jakości świadczonych usług z zakresu gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Czeremcha poprzez zakup wozu asenizacyjnego.

Całkowita wartość Projektu: 589 170,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 359 250,00 zł

 

DSC 0031 DSC 0032 DSC 0033

 DSC 0035 DSC 0034

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha”

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

,,Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Czeremcha, Gmina Czeremcha”

Zadanie pn. ,,Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Czeremcha, Gmina Czeremcha” zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Cel Projektu:

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Czeremcha oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Czeremsze.

Całkowita wartość Projektu: 89 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 57 886,00 zł

1

2

3 4

ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP CZEREMCHA, GMINA CZEREMCHA

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego oraz Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach Projektu zakupiono: ubrania strażackie, hełmy strażackie, ubrania koszarowe, wodery oraz koszulki z przeznaczeniem na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha.
Całkowity koszt zadania: 9 050,00 zł, w tym 7 000,00 zł pochodziło z budżetu Województwa Podlaskiego i 2 050,00 zł z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

DSC 0178

,,Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha"

 

Zadanie pn. ,,Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha" zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Lokalizacja:

1) sieć kanalizacyjna – ulice: Stawiska, Lipowa, Fabryczna, Boczna, Wiśniowa, Długa, Topolowa, Nowa, Wiejska w Czeremsze oraz część wsi Stawiszcze

2) sieć wodociągowa – na odcinku Wólka Terechowska – Pohulanka – Opaka Duża

Cel Projektu:

Poprawa warunków życia mieszkańców na terenie Gminy Czeremcha poprzez rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

Całkowita wartość Projektu: 4 121 338,07 zł, w tym kwota dofinansowania: 2 388 630,00 zł

CAM00154 CAM00156 CAM00164 otwarcie 1 20140513 2087157634

otwarcie 9 20140513 1274497511 ZdjÄcie do wodociÄg