Podpisanie umowy "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha"

IMG 20210113 093716Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13.01.2021r. doszło do podpisania umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0439/20-00 na dofinansowanie projektu pn. ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha". W ramach zadania wymienione zostaną źródła światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED. Wymienionych będzie 595 szt. opraw na terenie całej Gminy Czeremcha. Całkowita wartość Projektu wynosi 535704,27 zł. Kwota dofinansowania wynosi 418756,12 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane stanowią 492654,27 zł. Zadanie będzie realizowane w bieżącym 2021r.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha (2)

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP CZEREMCHA, GMINA CZEREMCHA.

DSC 0110 DSC 0104 DSC 0107 DSC 0111

Gmina Czeremcha uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 70 000 zł, które zostało przekazane w ramach dotacji celowej dla OSP w Czeremsze. Środki finansowe przeznaczono na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Podpisanie umowy na przebudowę targowiska

29.09.2020 r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Wójt Gminy Czeremcha - Jerzy Wasiluk wraz ze Skarbnikiem – Mirosławą Kondracką-Najbuk podpisali umowę o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę targowiska w Czeremsze. Wicemarszałek województwa- Stanisław Derehajło oraz członek zarządu- Wiesława Burnos wręczyli również symboliczne czeki.
Przebudowa Naszego targowiska to długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, której wartość wyniesie niemal 2 mln złotych. W ramach planowanych prac powstanie wiata z indywidualnymi boksami do sprzedaży, budynek do sprzedaży produktów lokalnych zasilany energią z paneli fotowoltaicznych, sanitariaty oraz duży parking. Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2022 roku.

targowisko targowisko1 targowisko2

Przebudowa drogi

Prace dotyczące przebudowy drogi powiatowej 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki)- droga krajowa Nr 66 dobiegają końca. Remont trasy o długości 1594 m obejmował: wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronnych poboczy z kruszywa, przebudowa istniejących zjazdów, odmulenie rowów, remont przepustów pod zjazdami oraz wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

droga miedwieżyki DSC 0085 DSC 0087