Przebudowa dróg gminnych

Z wielką przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. ,,Przebudowa dróg gminnych nr: 109217B (Czeremcha-Wieś - ul. Duboisa), 109231B (ul. Duboisa) na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha”. W ramach inwestycji przebudowanych zostanie 2224 mb dróg o nawierzchni nie utwardzonej. Zadanie dofinansowane jest Środków Budżetu Państwa - Fundusz Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania: 3 781 515,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 864 341,75 zł.

   IMG 20200325 131923 1 IMG 20200325 131746 IMG 20200325 132011 IMG 20200325 132053 1

IMG 20200325 132100 IMG 20200325 132222 IMG 20200325 132157

logo pl

Przebudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej boiska sportowego w Czeremsze

„Przebudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej boiska sportowego w Czeremsze” zrealizowano w ramach
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
Cel ogólny: II. Zrównoważony rozwój sfery gospodarczej obszaru LGD  
Cel szczegółowy: II.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie: II.2.2 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Kwota dofinansowania 71155,00 zł
Beneficjent
Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Sportowy "Kolejarz"
 
1 Kol Krynki 2 Kol Krynki 3 Kol Krynki 4 Kol Krynki
5 Kol Krynki 6 trybuny 7 trybuny 8 trybuny
9 Kol Narewka

Zakup sprzętu ratowniczo–gaśniczego dla OSP Czeremcha-Wieś

DSC 0002 DSC 0003 DSC 0005 DSC 0007

DSC 0009 DSC 0012 DSC 0020

Gmina Czeremcha uzyskała dofinansowanie na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości  w ramach ogłoszonego dnia 29 września 2017 r. Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”

 W ramach projektu zakupiono:

  • Torbę ratowniczą
  • Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50kN do 300kN
  • Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych
  • Butlę na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6l

Całkowity koszt zadania: 10380 zł

Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha-Wieś.

 

                                                           msprlogo     logo czeremcha

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czeremcha, Gmina Czeremcha

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

W ramach projektu zakupiono opryskiwacz plecakowy oraz 7 kompletów ubrania koszarowego. Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha.
Całkowity koszt zadania: 5000 zł.

 

20180918 080423 20180918 080433 20180918 080455

20180918 080811 20180918 080823