,,Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha"

 

Zadanie pn. ,,Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha" zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Lokalizacja:

1) sieć kanalizacyjna – ulice: Stawiska, Lipowa, Fabryczna, Boczna, Wiśniowa, Długa, Topolowa, Nowa, Wiejska w Czeremsze oraz część wsi Stawiszcze

2) sieć wodociągowa – na odcinku Wólka Terechowska – Pohulanka – Opaka Duża

Cel Projektu:

Poprawa warunków życia mieszkańców na terenie Gminy Czeremcha poprzez rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

Całkowita wartość Projektu: 4 121 338,07 zł, w tym kwota dofinansowania: 2 388 630,00 zł

CAM00154 CAM00156 CAM00164 otwarcie 1 20140513 2087157634

otwarcie 9 20140513 1274497511 ZdjÄcie do wodociÄg

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha

 

Gmina Czeremcha informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha” jest dotowana na podstawie umowy nr 059/14/B-OZ/AZ-015/DA z dnia 11.06.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Przebudowa dróg gminnych

Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Gruntowej, Polnej, Gołębiej, Krótkiej, Podleśnej, odcinka ul. Sportowej i Sosnowej w Czeremsze, Gmina Czeremcha” zostało zrealizowane przy udziale środków finansowych pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 185 473,90 zł, w tym przyznane dofinansowanie z budżetu Państwa – 1 586 820,44 zł.

Łączna długość odcinków dróg objętych zadaniem – 3 367,25 mb.

Przed:

DSC 4989 DSC 5000 DSC 5002 DSC 5012

DSC 5027 DSC 5036

Po:

DSC 6844 DSC 6859 DSC 6882 DSC 6900

DSC 6941 DSC 6866 

 image002          image003

Plac Zabaw przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze

,,Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez budowę Placu Zabaw przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze, Gmina Czeremcha”. 

Całkowita wartość projektu – 36 968,04 zł , w tym pozyskana kwota dofinansowania 24 044,24 zł.

 

DSC 4985 DSC 4981

 

DSC 4978 DSC 4988

Zadanie otrzymało wsparcie w ramach wniosku złożonego w zakresie małych projektów, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Logo-prow czeremcha

"Remont Gminnej świetlicy wiejskiej w Opace Dużej, Gmina Czeremcha"

Zadanie otrzymało wsparcie w ramach wniosku złożonego w zakresie małych projektów, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Cel projektu: Podniesienia jakości i poziomu życia lokalnych społeczności, dzięki stworzeniu odpowiednich warunków do organizowania w niej spotkań mieszkańców, przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz zajęć dla dzieci.

Całkowita wartość Projektu: 37 350,31 zł, z czego dofinansowanie stanowi 70 % kosztów kwalifikowalnych.

Przed:

CAM00063 CAM00070 CAM00069 CAM00060 CAM00057

Po:

DSC 6581 DSC 6585 DSC 6587  DSC 6604 DSC 6606