Wykaz sołtysów w sołectwach Gminy Czeremcha

 

WYKAZ SOŁTYSÓW GMINY CZEREMCHA w kadencji 2024-2029:

L.p.

Nazwisko i imię

Sołectwo

1.

Aleksiejuk Zina

Zubacze

2.

Czermak  Elżbieta

Pohulanka

3.

Iwaniuk Wiktor

Czeremcha-Wieś

4.

Kaczmarzyk Marian

Jancewicze

5.

Kordulewski Ireneusz

Połowce

6.

Puszkarewicz Jan

Opaka Duża

7.

Pytel Damian

Bobrówka

8.

Rej Maria

Czeremcha

9.

Romańczuk Włodzimierz

Kuzawa

10.

Sawczuk Wioletta

Wólka Terechowska

11.

Sobolewska-Strojna Marzena

Berezyszcze

12.

Turik Sławomir

Stawiszcze