W dniu 30 grudnia 2021 roku Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk przekazał darowiznę otrzymaną od Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza na ręce Zastępcy Komendanta Placówki Straży Granicznej w Czeremsze ppłk. SG Mariusza Zajkowskiego. Przedmiotem darowizny są podgrzewacze do rąk, obuwia i ciała w ilości po 1500 szt., które są niezbędne do pracy funkcjonariuszom Straży Granicznej zaangażowanym w ochronę granicy Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Czeremcha oraz słodki upominek w postaci czekolady w ilości 500 szt.

            W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania Pani Karolinie Dłuska - Prezes Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie za darowiznę rzeczową udzieloną Gminie Czeremcha o łącznej wartości 35 680,35 zł.

DSC 0306 DSC 0308 DSC 0312

Hajnowscy policjanci otrzymali nowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Plecaki i torby ratownicze oraz nosze płachtowe zostały przekazane przez samorząd Gminy Czeremcha. Dzięki nim mundurowi będą jeszcze skuteczniejsi w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia.

W dniu 27.12.2021 r. Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce młodszego inspektora Jakuba Ciulkina oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce komisarza Adama Siegienia nowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Do policjantów trafiły 3 plecaki i 3 torby ratownicze, które zostały wyposażone w podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zawierają one między innymi bandaże, opaski uciskowe, gazy jałowe, plastry, kołnierze usztywniające, szyny do stabilizacji, koce termoizolacyjne, środki dezynfekujące, hydrożele. Mundurowi otrzymali również 3 nosze płachtowe.

Policjanci często jako pierwsi docierają do osób poszkodowanych, gdzie udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej jest niezbędne. Przekazany sprzęt sprawi, że mundurowi będą jeszcze bardziej skuteczniejsi w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia. Całkowity koszt przekazanego sprzętu to blisko 6000 złotych.

1 2 3

4 5 6

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” 31.12.2021 (piątek) będzie zamknięty. Zapraszamy 05.01.2022r. (środa).

InfografikaSzanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

- za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,

- w formie wiadomości e-mail na adres: a.klepacka@stat.gov.pl, r.stepien@stat.gov.pl lub a.dzierzak@stat.gov.pl,

- w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie: ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów

Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w Państwa gminie, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…

Zapewniamy, że wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.