Spotkanie autorskie z Anną Maruszeczko 06.03.2021 godz. 17:00 GOK Czeremcha

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno- rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 353) – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50,00 zł.

Z przykrością informujemy, iż pomimo pozytywnej oceny projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czeremcha”, Gmina Czeremcha nie zakwalifikowała się do dofinansowania w konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, na niewielkie instalacje fotowoltaiczne i solarne, montowane na dachach prywatnych domów. Mimo niemal dwukrotnego zwiększenia budżetu przez zarząd województwa (do 57 mln zł) dofinansowanie otrzyma 47 beneficjentów, spośród 101 startujących w konkursie.

Lista projektów, które otrzymały wsparcie : https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/wiadomosci/konferencje/mieszkancy-prawie-50-podlaskich-gmin.html

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Czeremcha informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) od dnia 25 lutego 2021 roku na okres 30 dni zostaną wyłożone do publicznego wglądu spis i karta inwentaryzacyjna nieruchomości przeznaczonej do komunalizacji na rzecz Gminy Czeremcha, oznaczonej nr ewidencyjnym 43/1 o pow. 4,65 ha i 43/2 o pow. 2,53 ha obręb Opaka Duża, gmina Czeremcha.
Dokumenty zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, w godzinach od 7.30 do 15.30, gdzie można składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia.