I. Cel konsultacji:

Celem konsultacji  jest  zapewnienie  dialogu  społecznego i wypracowanie propozycji działań  w obszarze  życia społecznego wskazanych w Strategii    Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Czeremcha na  lata 2021-2027.

II. Przedmiot konsultacji :

Przedmiotem konsultacji  było rozpoznanie stanowiska   społecznego  w sprawie projektu Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Czeremcha na  lata 2021-2027.

III. Termin ogłoszenia konsultacji ;

Konsultacje  zostały przeprowadzone w okresie od 15 .06.2021r. do 29.06.2021 r.  zasięg terytorialny obejmował  obszar Gminy Czeremcha.

IV. Forma konsultacji ;

Opiniowanie  projektu Strategii   Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Czeremcha na  lata 2021-2027.  zostało  przeprowadzone  poprzez  wypełnienie formularza zgłaszanych uwag . Elektroniczna wersja projektu strategii i  formularza  dostępna była  na stronach  BIP Urzędu Gminy Czeremcha

V. Wyniki konsultacji :

W ogłoszonym terminie  konsultacji  nie wpłynęły żadne uwagi  dotyczące projektu Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Czeremcha na  lata 2021-2027

Smaki regionu II edycja - kiszka/babka ziemniaczana

Smaki regionu II edycja - zaproszenie

Rachmistrz z NSP od 23.06.2021 prowadzi bezpośredni wywiad

Każdy rachmistrz NSP posiada identyfikator