Zarządzenie nr 162/21

ZARZĄDZENIE NR 162/21 WÓJTA GMINY CZEREMCHA z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Czeremcha w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

ZAWIADOMIENIE

W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 dbając o zdrowie naszych mieszkańców Wójt Gminy Czeremcha informuje o wstrzymaniu odczytów wodomierzy przez pracownika Urzędu Gminy. Prosimy mieszkańców, do których dostarczamy wodę / odprowadzamy ścieki o samodzielne odczytanie i podanie stanów wodomierzy telefonicznie pod  nr tel.  85 685 00 08 , SMS-em pod nr tel.  516 059 018 lub na adres email rf@czeremcha.pl  w terminie od 28 stycznia  do 8 lutego  2021 r. Faktura będzie dostarczona do skrzynki na listy.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku odczytu zostanie wystawiona faktura z odczytem szacunkowym.                                                                         

    Wójt Gminy Czeremcha

 Jerzy Wasiluk

Uwaga rolnicy! KRUS ostrzega przed oszustami!

KRUS apeluje do rolników o zachowanie szczególnej ostrożności przy udostępnianiu danych osobowych. Do białostockiego Oddziału Regionalnego wpłynęły zgłoszenia o osobach podszywających się pod pracowników KRUS.

krus info

Wieczór Kolęd