W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI PRZEZ RZĄD OGRANICZENIAMI DO DNIA 03.05.2021 R. CZĘŚCIOWO ZAWIESZAMY DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNĄ GOK CZEREMCHA
● WYDARZENIA KULTURALNE Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI
● ZAJĘCIA EDUKACYJNE, ARTYSTYCZNE, FITNESS, JOGA, ZDROWY KRĘGOSŁUP ( Z WYŁĄCZENIEM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSÓW, KONCERTÓW ON-LINE , PRÓB )
● KAWIARENKA, W TYM BILARD, PIŁKARZYKI

Gmina Czeremcha wystąpiła do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania w Gminie Czeremcha.
Wzór wniosku o oszacowanie strat można pobrać ze strony internetowej www.czeremcha.pl, w Urzędzie Gminy Czeremcha (w holu budynku). Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Czeremcha.
Wnioski można składać w terminie do 30 kwietnia 2021 r.


Informuję, iż w dniu 19 kwietnia 2021 roku Wójt Gminy Czeremcha wystąpił do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania.
Wniosek rolnika o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (odnośnik poniżej), jak również bezpośrednio w siedzibie urzędu.

Wypełnione wnioski o oszacowanie szkód wraz z kopią aktualnego wniosku o przyznanie płatności należy złożyć do Urzędu Gminy Czeremcha.

Kontakt z pracownikami urzędu pod numerem telefonu: 85 685 03 94.