Warsztaty wykonania tradycyjnego kisielu owsianego

WARSZTATY KISIEL 4 wrzesień 2021 godz. 11:00

GOK Czeremcha

polkolonie letnie turnus 2 VI PLENER MALARSKI 21 

WARSZTATY Z RÓŻNYCH TECHNIK RYSUNKU MALARSTWA ORAZ MALOWANIA AKWARELĄ WERNISAŻ WYSTAWY POPLENEROWEJ

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY CZEREMCHA!

Od dnia 10.08.2021r. można składać wnioski o otrzymanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( tzw. „dary żywnościowe” ).

Po skierowania należy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  , od poniedziałku do piątku , w godzinach 7:30-15:30. Należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość i wysokość dochodu ( zaświadczenie o zarobkach , decyzja ZUS/KRUS o wysokości renty/emerytury).

Kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy wynoszą :

- dla osoby samotnie gospodarującej : 1542,20 zł

- dla osoby w rodzinie : 1161,60 zł.

                                                                                       Agnieszka Tomaszkiewicz

                                                                                                                          pracownik socjalny GOPS