#szczepimysię

Plakat dlaczego warto się szczepić

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dot. szczepienia przeciw COVID-19.

Narodowy Spis Powszechny - grzywna za odmowę w spisie!

grzywna za brak udzialu w spisie


Spisz się, jeśli nie chcesz zapłacić grzywny!


Obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) jest nałożony na Ciebie mocą ustawy. Jeśli uporczywie będziesz odmawiać spisania się, grozi Ci kara grzywny w wysokości nawet do 5 tys. złotych! Już trwają przygotowania pierwszych wniosków do sądu.

Bezpłatne warsztaty fotograficzne

Zajęcia fotograficzne wraz z obróbką i drukiem wykonanych zdjęć. które zapiszą na stałe w kadrze zabytkowe i ciekawe miejsca, krajobrazy, ludzi, lokalną kulturę . Uczestnicy nabędą umiejętności obsługi aparatu fotograficznego pod kątem zamierzonych efektów fotograficznych oraz kolejnego procesu ich obróbki, tak aby efekt wydruku zdjęcia na dużym formacie był jak najlepszy. Efektem końcowym będzie wydruk wykonanych przez uczestników fotografii na piance oraz stworzenie plenerowej wystawy dostępnej wszystkim mieszkańcom Czeremchy oraz turystom.

Prowadzenie Sebastian Włodarczyk  https://www.facebook.com/Historie.Pelne.Emocji

Najbliższe spotkania 05.08. 2021 i 08.08.2021. udział bezpłatny. zapraszamy

zapisane w kadrze

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Czeremcha przypomina producentom rolnym o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w nieprzekraczalnym terminie

od dnia 02 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021r.

Do wniosków należy dołączyć oryginały faktur potwierdzających zakup oleju napędowego

(faktury za okres od 01.02.2021r. do 31.07.2021r.).

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Czeremcha pokój Nr 14, na stronie internetowej Gminy Czeremcha lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czeremcha.