Informacja GOK Czeremcha

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI PRZEZ RZĄD OGRANICZENIAMI  DO DNIA 20.05.2021 R. CZĘŚCIOWO ZAWIESZAMY DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNĄ GOK CZEREMCHA

  • WYDARZENIA KULTURALNE Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI
  • ZAJĘCIA EDUKACYJNE, ARTYSTYCZNE
    ( Z WYŁĄCZENIEM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSÓW, KONCERTÓW ON-LINE , PRÓB,  )
  • KAWIARENKA, W TYM BILARD, PIŁKARZYKI

OGŁOSZENIE

W związku z pandemią koronawirusa Wójt Gminy Czeremcha informuje, iż wpłaty z tytułu zobowiązań pieniężnych II raty za rok 2021 będzie można dokonać jedynie na indywidualne konta (wskazane w decyzji wymiarowej) poprzez bank, pocztę lub drogą elektroniczną.

                                                                       Wójt Gminy Czeremcha