Informacja

Informujemy, że od 04.03.2024 r. rozpoczynają się prace budowlane przy budowie sieci kanalizacyjnej w sołectwie Czeremcha-Wieś.
Zakończenie prac budowlanych zostało wyznaczone do dnia 10 września 2024 r.
Roboty, zgodnie z podpisaną umową, wykonuje Rejonowy Związek Spółek Wodnych z siedzibą w Siemiatyczach.
Za utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy.

Inicjatywa Mieszkańców Regionu Puszczy Białowieskiej

puscza b2024

Inicjatywa Mieszkańców Regionu Puszczy Białowieskiej zbiera podpisy pod Stanowiskiem Mieszkańców Regionu Puszczy Białowieskiej w sprawie projektu ustawy o Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska, które ma być lokalnym głosem w procesie legislacyjnym.
Podpisy na liście poparcia zbierane są w Urzędzie Gminy Czeremcha, w godz. 7.30-15.30, pok. nr 5.

podpisy zbierane są do 24.04.2024 r.

Walne zebranie OSP Czeremcha-Wieś

"Dnia 3 lutego 2024 roku w świetlicy wiejskiej w Czeremsze-Wsi odbyło się ważne walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Wśród szanowanych gości, znaleźli się Wójt Gminy Czeremcha, Jerzy Wasiluk oraz p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce, brygadier Grzegorz Bajko.

Po otwarciu zebrania, przystąpiono do wyboru przewodniczącego, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków. Przyjęto porządek obrad, po czym przystąpiono do prezentacji sprawozdań z działalności oraz finansowych. Warto zaznaczyć, że w roku 2023 OSP aktywnie uczestniczyła w 13 akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu pożarów 5 razy oraz w likwidacji miejscowych zagrożeń 8 razy.

Po udzieleniu absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy, przedstawiono projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. Następnie odbyła się dyskusja nad zaproponowanymi planami, a po ich przyjęciu przystąpiono do wolnych wniosków oraz podjęcia uchwał i przyjęcia wniosków do realizacji.

Zakończenie zebrania odbyło się w serdecznej atmosferze, podczas której członkowie OSP podsumowali ważne kwestie i ustalili plany na przyszłość."

 

 osp1 1  osp1 2  osp1 3 osp1 4

 

Podpisanie umowy

22 grudnia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została podpisana Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021- 2027 w ramach środków EFS Plus „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”. Umowę podpisało 35 gmin z województwa podlaskiego. Wśród nich była gmina Czeremcha, którą reprezentowali Wójt Jerzy Wasiluk oraz Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Irena Paszkowska.
Dzięki temu przedsięwzięciu starsze i niesamodzielne osoby z naszej gminy objęte będą teleopieką oraz usługami opiekuńczymi. Projekt będzie trwał cztery lata. W jego ramach realizowane będą usługi asystenckie, opiekuńcze, sąsiedzkie i teleopiekuńcze.

 

 1704201300502  2048x9480316