Wsparcie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze: Podpisanie umowy na realizację zadania pomiędzy Gminą Czeremcha a Fundacją Leroy Merlin

Fundacja Leroy Merlin została założona we wrześniu 2012 na wniosek pracowników firmy Leroy Merlin.

Misją Fundacji jest wsparcie w poprawie warunków mieszkaniowych oraz przestrzeni społecznej osób i instytucji najbardziej potrzebujących pomocy.

Tę misję Fundacja realizuje przede wszystkim poprzez wspieranie społecznych inicjatyw pracowniczych (wolontariat). Służą temu Programy Grantowe, które realizowane są dwa razy w roku.

W ciągu 11 lat, w 21 już edycjach Programu Grantowego wzięło łącznie udział ponad 6400 wolontariuszy.

W skali całego kraju wolontariusze wykonali ponad 760 remontów w placówkach publicznych – m.in. domy dziecka, szkoły, przedszkola, szpitale, świetlice terapeutyczne, domy samotnej matki, świetlice gminne, biblioteki szkolne, OSP i wielu innych. Założyli też kilkanaście ogrodów, z czego część miała funkcję terapeutyczną i dydaktyczną.

W roku 2022, w związku z wojną w Ukrainie Fundacja uruchomiła dwa dodatkowe projekty związane z pomocą dla Uchodźców:

Pierwszy z nich - Pomoc dla Ukrainy - który wspierał punkty recepcyjne, fundacje, stowarzyszenia, gminy, parafie - niosące różnoraką pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce oraz w samej Ukrainie.

Drugi -  Fundusz Solidarnościowy Leroy Merlin Polska - projekt rewitalizacji miejsc pobytu dla Uchodźców (np. pustostany, mieszkania komunalne, bursy, domy harcerza, świetlice czy przedszkola integracyjne, itp). W tej chwili Fundacja w ramach tego projektu podpisała właśnie 62 umowę grantową w gminie Czeremcha dotyczącą remontu pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury (sypialnie, przestrzeń wspólna- kuchnia, jadalnia, korytarz, hol, garderoba, łazienki).  Fundacja przekaże materiały budowlane o wartości ok 124 tyś złotych oraz sfinansuje wykonanie remontu przez montażystów ze sklepu Leroy Merlin w Białymstoku. Wartość tych prac remontowych oszacowano na kwotę ok 140 tyś złotych, z których kwotę

90 tysięcy pokryje Fundacja Leroy Merlin. Wykonawca zaś zobowiązał się oddać część swojego zysku i tym samym prace o wartości 50 tyś złotych wykona za darmo.

Od marca 2022 w ośrodku mieszkają uchodźczynie z Ukrainy wraz z dziećmi. Przez ten okres GOK wsparł ponad 40 osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Aktualnie w ośrodku mieszka jedna rodzina ukraińska, a skorzystać może jednocześnie 16 osób.

 Na dzień dzisiejszy Fundacja Leroy Merlin przekazała już ponad   30 mln zł w postaci grantów dla Ukrainy.

 

 DSC 1531  DSC 1544 DSC 1549  DSC 1554 

 

Konferencja Wiceministra Obrony Narodowej

W dniu 11.10.2023 r. na terenie Gminy Czeremcha odbyła się konferencja Wiceministra Obrony Narodowej Pana Michała Wiśniewskiego oraz Senatora Pana Jacka Boguckiego, na której zostały przyznane środki na inwestycje. W konferencji udział wzięli zarówno włodarze Gmin z powiatu Hajnowskiego tj. z Gminy Białowieża, Gminy Czeremcha, Gminy Czyże, Gminy Dubicze Cerkiewne, Gminy Hajnówka, Miasta Hajnówka, Gminy Kleszczele, Gminy Narew i Gminy Narewka jak i Starosta Hajnowski Pan Andrzej Skiepko, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce i Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Mikołaj Janowski, Radny Powiatu Hajnowskiego Pan Łukianiuk Mirosław oraz Radni Gminy Czeremcha.

Samorządy z województwa podlaskiego otrzymały ponad miliard sześćset milionów złotych na prawie 300 inwestycji - z ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

 

Informacja

woda zdj

Urząd Gminy Czeremcha informuje, iż decyzją Nr HK.9020.154.2023 z dnia 01.09.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuzawa z uwagi na obecność bakterii coli w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej. Spożycie wody możliwe jest wyłącznie po jej przegotowaniu. Urząd Gminy Czeremcha podjął działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody

.

Urząd Gminy Czeremcha