Informacja

woda zdj

Urząd Gminy Czeremcha informuje, iż decyzją Nr HK.9020.154.2023 z dnia 01.09.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuzawa z uwagi na obecność bakterii coli w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej. Spożycie wody możliwe jest wyłącznie po jej przegotowaniu. Urząd Gminy Czeremcha podjął działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody

.

Urząd Gminy Czeremcha

Promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza

W poniedziałek 31.07.2023 r. w Gminie Czeremcha odbyło się uroczyste przekazanie promes na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przez Senatora Jacka Boguckiego oraz Starostę Hajnowskiego Andrzeja Skiepkę. Wśród odbierających promesy znaleźli się przedstawiciele Parafii.

Gmina Czeremcha złożyła cztery wnioski w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wszystkie otrzymały dofinansowanie w wysokości po 250.000,00 zł.

Lista inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w Gminie Czeremcha:

1. Modernizacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w miejscowości Czeremcha-Wieś. Beneficjent dotacji - Parafia Prawosławna p.w. Matki Boskiej Miłującej w Czeremsze.

2. Modernizacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w miejscowości Kuzawa. Beneficjent dotacji -Parafia Prawosławna św. Męczennicy Barbary w Kuzawie.

3. Zagospodarowanie terenu i modernizacja ogrodzenia na cmentarzu parafialnym w miejscowości Czeremcha. Beneficjent dotacji - Parafia Rzymskokatolicka NMP Królowej Polski w Czeremsze.

4. Zagospodarowanie terenu wokół Cerkwi i modernizacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w miejscowości Zubacze. Beneficjent dotacji - Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej w Zubaczach.

 

20230731 120449

 20230731 122657  20230731 125244  20230731 131138

 

Dofinansowanie inwestycji

W dniu 6 lipca 2023 r. zostały rozdane symboliczne czeki z dotacjami na kwotę blisko 17 000 000,00 zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Dofinansowanie inwestycji otrzymało 30 samorządów z powiatów hajnowskiego, wysokomazowieckiego, siemiatyckiego i bielskiego.

W ramach dotacji z budżetu województwa podlaskiego w gminach powstaną drogi, zmodernizowane będą szkoły i obiekty sportowe, a także przebudowane ujęcia wodne. Symboliczne czeki z dofinansowaniem wręczył samorządowcom członek zarządu Marek Malinowski. W spotkaniu wziął udział także Łukasz Siekierko Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz radni wojewódzcy: Mikołaj Janowski i Jerzy Leszczyński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk otrzymał czek na kwotę 500 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze”.

 1688968650565

 

szczegóły na https://podlaskie.eu/region/fundusz-wsparcia-gmin-i-powiatow-kolejne-samorzady-z-dotacjami-na-inwestycje.html?vid=10118&fbclid=IwAR1AIdaQaPkUTfEk9Gad8vc74SNKcHt1pxf5_PdsE5G6038kn0_XaE1g8zQ